แสดง %d รายการ

promotion ks quik 2000 5 buy 1000 and ks quik 5000 3 buy 900