น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Ks Lumina Pod

0.00 ฿

ซึ่งหากถ้ามีการผลิต น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เฉพาะรุออกมา จะมาในชื่อรุ่นว่า Ks Lumina Pod ท้ายที่สุดนี้ Pod Ks Lumina นั้น เป็นการคาดการว่าอาจจะมีการผลิตออกมา หรือ อาจจะไม่มีการผลิต ยังคงใช้ Ks Pod Max หรือ Ks Kurve Pod เหมือนเดิม ก็เป็นไปได้

promotion ks quik 2000 5 buy 1000 and ks quik 5000 3 buy 900