มะเร็งปอด กับบุหรี่ และขอแนะนำแบรนด์ RELX

มะเร็งปอด กับบุหรี่ และขอแนะนำแบรนด์ RELX

มะเร็งปอด คือโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรไทยและประชากรทั่ว โลก โดยโรคมะเร็งปอดพบได้บ่อยเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง แต่ส่วนมากจะตรวจ พบในระยะที่มะเร็งปอดมีขนาดใหญ่และลุกลามมากแล้ว โดยปกติแล้วมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นมักไม่ค่อย แสดงอาการ กว่าจะรู้ตัวก็เป็นตอนที่โรคลุกลามไปมากแล้ว

โรค มะเร็งปอด

ปัจจุบันเรายังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดในการเกิดโรคมะเร็งปอดได้อย่างชัดเจนนัก แต่พบว่า ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งปอดสูงถึงร้อยละ 80-90% เกิดจากการสูบบุหรี่ ที่ส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงเซลล์หลอดลมให้กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งคนที่สูบบุหรี่จัดมีความเสี่ยงมากกว่าคนไม่ สูบบุหรี่ถึง 10-30 เท่า โดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนมวนและจำนวนปีที่สูบบุหรี่แต่ในขณะเดียวกัน คนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่มีอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ หรือต้องอยู่ในพื้นที่ ที่มีควันบุหรี่ กลับมีความเสี่ยงต่อ โรคมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไปอย่างน้อย 2 เท่าซึ่งหมายความว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด โดยไม่รู้ตัว แต่ถ้าหากเราสามารถเลิกบุหรี่หรือลดการสูบบุหรี่ได้ ก็จะค่อยๆ ลดความเสี่ยงที่มีต่อโรคมะเร็ง ปอดลงเรื่อยๆ เพียงแต่การเลิกบุหรี่แบบหักดิบกลับทำให้เรามีภาวะกระสับกระส่าย หงุดหงิดง่าย ปวดหัว นอนไม่หลับ ฯลฯ นั่นเป็นเพราะเรามีภาวะขาดนิโคติน ทำให้หลายคนล้มเหลวในการพยายามเลิกบุหรี่ และกลายเป็นว่ากลับมาสูบหนักกว่าเดิม หลายคนจึงหันมาพึ่งพาสิ่งที่เขามาช่วยทดแทนการสูบบุหรี่อย่าง RELX

สรุปส่งท้ายบทความ

มะเร็งปอด กับบุหรี่ และขอแนะนำแบรนด์ RELX

ผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำ โดยไม่มี ควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไป ช่วยทดแทนการสูบบุหรี่แบบเดิมๆ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า ทั่วไปแบบเก่า RELX จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่ที่เป็นวิธีเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงกับงานวิจัยของ Dr. Wael Al-Delaimy อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและ สาธารณสุข คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสำรวจจากกลุ่ม ตัวอย่างชาวอเมริกันในรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวน 1,000 คนที่มีพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เป็นเวลา 1 ปี พบว่าร้อยละ 60 มีแนวโน้มที่จะเลิกสูบบุหรี่และลดปริมาณในการสูบลงได้จริง และหากตั้งใจ ที่จะเลิกบุหรี่ก็จะสามารถลดความถี่ในการสูบลงจนเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด RELX Infinity ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานรู้สึกคล้ายสูบบุหรี่จริง แต่ไม่มีกลิ่นเหม็นของบุหรี่ ปราศจากการเผาไหม้ ไม่มีสารทาร์และคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ไม่ทิ้งสารพิษให้ ผู้คนรอบข้าง และมีขนาดกะทัดรัดพกพาสะดวก การันตีผลงานด้วยรางวัลจากงาน Red Dot Design Award 2020 ทำให้ RELX Infinity กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเลิกบุหรี่ได้ จริงอย่างเห็นผล


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ